Methodieken en interventies

De Opstap maakt gebruik van een pictogrammen bord om voldoende structuur te kunnen bieden in de activiteiten. Tevens maakt de Opstap gebruik van uitgewerkte stap voor stap plannen om de zelfstandigheid van het kind te stimuleren en te vergroten.

De methode van geef me de 5 staat centraal in alle communicatie. De Wie Wat Waar Wanneer en Hoe kan naar behoefte van het kind visueel worden ondersteunt.

Psycho-educatie is het geven van uitleg over bijvoorbeeld een diagnose zoals Autisme of ADHD, of over een gerelateerd onderwerp zoals angst of piekeren. Het doel van psycho-educatie is meer kennis en inzicht te krijgen hoe het werkt bij het kind. Kinderen onthouden uitleg beter als het concreet en tastbaar is, en op hunzelf van toepassing. Brainblocks  is een interventie die hiervoor breed ingezet kan worden bij De Opstap.

Ik ben speciaal, het ik-boek , handleiding voor jezelf , zo ook werkboeken hoe werkt angst, er zit een leeuw in mij, het volle hoofdenboek, wat kun je doen als je boos bent, etc. zijn ook vormen van psycho-educatie die gebruikt kunnen worden.

Onderdelen/oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie kunnen mogelijk ondersteunend zijn bij angst gerelateerde klachten. Een voorbeeld hiervan is het in kaart brengen van storende gedachten en het om kunnen zetten naar helpende gedachten.

Bij De Opstap kan mogelijk ook gewerkt worden met een signaleringsplan. Een signaleringsplan is een hulpmiddel om een kind en het gezin meer handvatten te geven bij emotie regulatie en het hanteren van spanning. Soortgelijke interventies zijn de emotie thermometer of het stoplicht.

Bij De Opstap is materiaal , certificering, kennis en ruime ervaring m.b.t. bovengenoemde methodieken en interventies aanwezig.