Individueel

Voorbeelden van specifieke doelstellingen bij De Opstap zijn:

Bij ASS problematiek

 • Communicatieve vaardigheden aanleren en uitbreiden
 • Afstemmen op de ander
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen
 • Zelfstandigheid vergroten
 • Succeservaringen opdoen
 • Omgaan met overprikkeling

Bij AD(H)D

 • Verbeteren van de concentratie
 • Emotie regulatie
 • Grenzen herkennen en/of verleggen
 • Planmatig en gestructureerd werken
 • Afwisselen van spanning en ontspanning

Bij angst gerelateerde problematiek

 • Omgaan met emoties
 • Ruimte innemen voor jezelf
 • Beslissingen durven nemen
 • Storende gedachten omzetten in helpende gedachten
 • Oefenen met spanning en ontspanning

Bij hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit

 • Ervaren van eigen regie en zelfsturing
 • Ervaren van ‘uit je hoofd’ en ‘in je lijf/ tot jezelf komen’
 • Leren vertragen
 • Verschil tussen spanning en ontspanning ervaren
 • Omgaan met overprikkeling/ een te vol of te snel hoofd
 • Goed voor jezelf zorgen, grenzen kennen en hanteren
 • Onderscheiden van eigen emoties en die van de ander
 • Omgaan met faalangst/ zelfkritiek

Bij eetstoornissen

 • Grenzen stellen
 • Lichaamsbesef bevorderen
 • Reëel en positief zelfbeeld ontwikkelen
 • Ontspanning ervaren
 • Omgaan met controle loslaten
 • Emotie regulatie