Over ‘De Opstap’

De Opstap is landelijk gelegen, en heeft daardoor een op zichzelf staand, therapeutisch effect.

Veel kinderen hebben de afgelopen jaren de weg naar De Opstap gevonden, en de gespecialiseerde individuele pedagogische begeleiding bleek erg passend te zijn voor kinderen met een psychiatrische diagnose.

Linda van Eeden is pedagoog en heeft jarenlange werkervaring binnen de Kinder-Jeugdpsychiatrie. Mede hierdoor kan kwaliteit gewaarborgd worden in de begeleiding.

De Opstap is SKJ (Stichting kwaliteit Jeugd) geregistreerd . Linda van Eeden heeft naast de opleiding Pedagogiek, via de hogeschool Leeuwarden de specialisatie ‘Hulpverlening met behulp van paarden’ gevolgd.

Op locatie staan 6 paarden/pony’s. Van klein naar groot en geselecteerd op karakter en ras, om goed en veilig met kinderen te kunnen werken.

In de begeleiding is een duidelijke structuur. Er zijn gerichte activiteiten en oefeningen met de paarden en pony’s om aan doelen te werken.
Ter ondersteuning wordt o.a. gebruik gemaakt van een pictogrammen bord.

“Mijn passie voor het werken met paarden is al in mijn jonge jaren ontstaan, en voor mij als een tweede natuur geworden.”

Verantwoorde pedagogische begeleiding met paarden
voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • Uitvoering door HBO geschoolde medewerkers met een specialisatie op het gebied van paard en hulpverlening en/of een aanvullende opleiding dier-ondersteunende interventies.
  • Een aangepaste omgeving.
  • Een verantwoord handelen volgens de beroepsethiek van de medewerker.
  • Een optimaal veiligheids- en risico management.
  • Geschikte, gezonde en goed getrainde paarden.