Over ‘De Opstap’

De Opstap is landelijk gelegen, en heeft daardoor een op zichzelf staand, therapeutisch effect.

De Opstap is opgericht vanuit de overtuiging dat het werken en leren, buiten in de natuur, in beweging en tussen de dieren een goede manier is voor kinderen en jongvolwassenen om weer in contact te komen met zichzelf en in positieve zin te ontwikkelen.

Veel kinderen hebben de afgelopen jaren de weg naar De Opstap gevonden. De gespecialiseerde individuele begeleiding bleek erg passend te zijn voor kinderen en jongvolwassenen met autisme, ADHD, angststoornissen en/of andere gerelateerde problematiek.

De begeleiding bestaat uit ervaringsgericht werken met paarden/pony’s in combinatie met bestaande methodieken en  doelgerichte, gestructureerde interventies. Voor meer informatie over de werkwijze. KLIK HIER

Naast de inzet van dieren is natuur voor ons net zo belangrijk. We bieden activiteiten aan gericht op natuur en landbouw middels de groenvoorziening en de werkplaats. Hierbij kan gedacht worden aan onderhoud van het omringende bos en het terrein. Ook binnen deze activiteiten staat het ervaringsgericht werken centraal. Meer informatie over ons aanbod. KLIK HIER

De begeleiding buiten, in de natuur en tussen de dieren heeft een op zichzelf staand therapeutisch effect. Het zorgt ervoor dat kinderen en jongvolwassenen zich op een andere manier kunnen uiten en leren waarbij de directe feedback (zonder oordeel) van de dieren vaak erg waardevol is. De natuur en de beweging zorgen ervoor dat het lichaam weer wakker wordt.

‘DOEN i.p.v praten. In je LICHAAM i.p.v in je hoofd.’

De Opstap is SKJ (Stichting kwaliteit Jeugd) geregistreerd. 

Op locatie staan 6 paarden/pony’s. Van klein naar groot en geselecteerd op karakter en ras, om goed en veilig met kinderen te kunnen werken. (Fotos paarden?)

 

Het Team

Foto’s en de informatie over Rutger, Linda en mij. 

“Mijn passie voor het werken met paarden is al in mijn jonge jaren ontstaan, en voor mij als een tweede natuur geworden.”

Verantwoorde pedagogische begeleiding met paarden
voldoet aan een aantal voorwaarden: (dit en onderstaand stuk naar pagina Werkwijze?)

  • Uitvoering door HBO geschoolde medewerkers met een specialisatie op het gebied van paard en hulpverlening en/of een aanvullende opleiding dier-ondersteunende interventies.
  • Een aangepaste omgeving.
  • Een verantwoord handelen volgens de beroepsethiek van de medewerker.
  • Een optimaal veiligheids- en risico management.
  • Geschikte, gezonde en goed getrainde paarden.