Werkwijze

Wat houden interventies met paarden bij De Opstap in?

Interventies met paarden zijn doelgerichte oefeningen. Deze oefeningen bedoeld om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren of te ondersteunen. Het trainen van een paard betekent ook het trainen van jezelf.

De basis bestaat uit 3 onderdelen:

Grondwerk

Onder Grondwerk verstaan we het gericht werken met het paard, vanaf de grond. We doen dit in een ronde trainingsbaan, los of met het paard aan een longeerlijn (lange lijn) of dubbele lijnen. Gericht grondwerk is intensief en effectief. We werken tussen de 15 tot 20 minuten per paard.

Therapeutisch paardrijden

Therapeutisch rijden houdt in het berijden van het paard in een ronde trainingsbaan met of zonder zadel, met o.a als doel ontspanning en bewustwording van lichaamshouding.

Praktische en verzorgende werkzaamheden

Deze activiteiten zorgen voor het leegmaken van het hoofd, het ordenen van gedachten, en het mogelijk maken van een prettig reflectie moment na gericht werk. Bijvoorbeeld de verzorging van het paard, stallen uitmesten en voer klaarmaken. We sluiten altijd af met een praktische bezigheid.

Waarom is deze werkwijze effectief?

Werken met paarden is non verbaal. Paarden zullen je op een prettige manier, zonder oordeel, laten weten waar je kracht ligt, en waar je valkuilen liggen. Ze geven je gelegenheid te oefenen met (nieuwe) vaardigheden en het doorbreken van patronen of belemmerende gedachten.
Bovendien komt er beweging in een stuk wat vaak vast gezeten heeft omdat er veel gedacht en gepraat wordt en te weinig gedaan/ geoefend. Werken met paarden geeft zelfvertrouwen en ontwikkeling en is een uitstekend middel om te komen tot nieuwe vaardigheden voor het dagelijks leven.

Methodieken / interventies

De Opstap maakt gebruik van een pictogrammen bord om voldoende structuur te kunnen bieden in de activiteiten. Tevens maakt de Opstap gebruik van uitgewerkte stap voor stap plannen om de zelfstandigheid van het kind te stimuleren en te vergroten.

De methode van geef me de 5 staat centraal in alle communicatie. De Wie Wat Waar Wanneer en Hoe kan naar behoefte van het kind visueel worden ondersteunt.

Psycho-educatie is het geven van uitleg over bijvoorbeeld een diagnose zoals Autisme of ADHD, of over een gerelateerd onderwerp zoals angst of piekeren. Het doel van psycho-educatie is meer kennis en inzicht te krijgen hoe het werkt bij het kind. Kinderen onthouden uitleg beter als het concreet en tastbaar is, en op hunzelf van toepassing. Brainblocks  is een interventie die hiervoor breed ingezet kan worden bij De Opstap.

Onderdelen/oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie kunnen mogelijk ondersteunend zijn bij angst gerelateerde klachten. Een voorbeeld hiervan is het in kaart brengen van storende gedachten en het om kunnen zetten naar helpende gedachten.

Bij De Opstap kan mogelijk ook gewerkt worden met een signaleringsplan. Een signaleringsplan is een hulpmiddel om een kind en het gezin meer handvatten te geven bij emotie regulatie en het hanteren van spanning. Soortgelijke interventies zijn de emotie thermometer of het stoplicht.

Bij De Opstap is materiaal , certificering, kennis en ruime ervaring m.b.t. bovengenoemde methodieken en interventies aanwezig.

Verantwoorde pedagogische begeleiding met paarden
voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • Uitvoering door HBO geschoolde medewerkers met een specialisatie op het gebied van paard en hulpverlening en/of een aanvullende opleiding dier-ondersteunende interventies.
  • Een aangepaste omgeving.
  • Een verantwoord handelen volgens de beroepsethiek van de medewerker.
  • Een optimaal veiligheids- en risico management.
  • Geschikte, gezonde en goed getrainde paarden.