Het vlot

Aanbod

De Opstap heeft een aanbod voor thuiszittende kinderen en jongeren. Het Voorbereidend Leren OndersteuningsTraject, Het Vlot.

Het Vlot is een omgeving waarin kinderen en jongeren herkenning en erkenning vinden, elkaar steunen en van elkaar leren in de ontspannen setting van de Opstap. Welbevinden en motivatie zijn voorwaarden om tot leren te komen. Binnen Het Vlot wordt ervaringsgericht gewerkt waarbij zoveel mogelijk situaties worden gecreëerd waarin de kinderen en jongeren iets beleven en kunnen ontwikkelen. Leren door te doen. De verbinding met school is een belangrijk uitgangspunt, bijvoorbeeld het inleveren van een opdracht of het bijwonen van een pauze kan al van grote meerwaarde zijn.

 Mogelijke doelen:
– Het opdoen van succeservaringen
– Herstel van zelfvertrouwen
– Ontdekken van je sterke kanten
– Oefenen van sociale vaardigheden
– Het vergroten van draagkracht

 Naast de stappen van het kind is de support van het gezin en netwerk belangrijk.  Het netwerk wordt actief betrokken bij de activiteiten en vormen een onderdeel van het plan.

Praktisch

Het Vlot is op maandag, dinsdag en donderdag in de ochtend. Er is plek voor maximaal 6 kinderen. De kinderen worden begeleid door twee of drie begeleiders van de Opstap.

Het programma heeft een vaste opbouw in structuur, zodat het duidelijk is hoe de ochtend er uit ziet. Rust en ruimte, met dieren, in de tuin en creatief bezig zijn, staan zoals altijd binnen de Opstap centraal. Kinderen of jongeren die daar al aan toe zijn, kunnen schoolwerk meenemen om mee aan de slag te gaan. 

Het Vlot is laagdrempelig en een maatwerkproject. Dit houdt in dat er afgestemd wordt op de mogelijkheden van het kind of de jongeren.

Bij de Opstap bestaat de ervaringsgerichte begeleiding uit:

Groen- bosonderhoud

Toezicht naastgelegen bos, onderhoud buitenterrein, maaien, kappen, snoeien en natuurbeheer.

Agrarische activiteiten

In de groentetuin werken, verzorging van de dieren, bloemen en planten, onderhoud van terrein.

Zelfstandigheids-training

Leren koken en bakken, omgaan met financiën, opbouwen van netwerk, en vrijetijdsbesteding.

Leer je kwaliteiten kennen

Kinderen leren hun kwaliteiten kennen en vergroten hun zelfstandigheid.
De nadruk ligt op het actief bezig zijn en het opdoen van succeservaringen.
De activiteiten worden daarbij zorgvuldig voorbereid en overzichtelijk ingericht.