Ervaringsgericht traject

Leren door te doen

Ervaringsgerichte begeleiding heeft als startpunt de interesse/motivatie van het kind. Bij ervaringsgericht werken wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van het creëren van situaties waarin je iets beleefd. De kinderen leren door te doen. De focus ligt op de activiteit, en is afgestemd op de mogelijkheden van het kind.

Dit traject is geschikt voor kinderen die vast lopen in het onderwijs of binnen de reguliere zorg. Het doen en bewegen sluit vaak goed aan bij de manier waarop kinderen met autisme zich uit drukken. 

Bij de Opstap bestaat de ervaringsgerichte begeleiding uit:

Groen- bosonderhoud

Toezicht naastgelegen bos, onderhoud buitenterrein, maaien, kappen, snoeien en natuurbeheer.

Agrarische activiteiten

In de groentetuin werken, verzorging van de dieren, bloemen en planten, onderhoud van terrein.

Zelfstandigheids-training

Leren koken en bakken, omgaan met financiën, opbouwen van netwerk, en vrijetijdsbesteding.

Leer je kwaliteiten kennen

Kinderen leren hun kwaliteiten kennen en vergroten hun zelfstandigheid.
De nadruk ligt op het actief bezig zijn en het opdoen van succeservaringen.
De activiteiten worden daarbij zorgvuldig voorbereid en overzichtelijk ingericht.