Begeleiding voor het hele gezin

Psycho-educatie

Psycho-educatie is het geven van uitleg over bijvoorbeeld een diagnose Autisme of ADHD.  Het doel van psycho-educatie is meer kennis en inzicht te krijgen hoe het werkt bij het kind. Kinderen onthouden uitleg beter als het concreet en tastbaar is, en op hunzelf van toepassing. Brainblocks  is een interventie die hiervoor breed ingezet kan worden bij De Opstap. Psycho-educatie kan zinvol zijn voor ouders, broertjes en zusjes of andere mensen uit het netwerk. 

Ondersteunende gesprekken voor ouders

Bij de opstap bieden we ondersteuning gericht op praktische en opvoedkundige vragen. Door middel van de methode ‘geef me de vijf’ kunnen structuur en communicatie verbeterd worden. Deze gesprekken worden afgestemd op de hulpvraag van het gezin en kunnen zowel op locatie als thuis worden gegeven.

Systemisch werken

Bij een systemisch traject werkt het gezin aan eigen doelen. Door middel van samenwerkingsoefeningen komt het gezin in beweging. 
Bij De Opstap kan onder deskundige begeleiding gewerkt worden aan het veranderen van interactie patronen. Gezinsleden willen bijvoorbeeld duidelijker communiceren of beter met grenzen omgaan. 

Samenwerking

De Opstap is lid van de NVA (Nederlandse vereniging Autisme) en heeft een samenwerking met diverse scholen. De Opstap is aangesloten bij de beroepsvereniging voor professionals in sociale zorg (BSPW).

De Opstap draagt graag bij in overleggen zoals bijvoorbeeld 1Gezin1plan, school/ kind-overleggen etcetera.