Praktische zaken

Voorafgaand aan het starten van een begeleidingstraject wordt er eerst een informatieve rondleiding ingepland. Tijdens deze rondleiding kunnen kinderen, ouders en/of verzorgers kennismaken met De Opstap. 

We geven informatie over onze manier van werken, de mogelijke activiteiten en zullen we samen kijken of en welke begeleiding aansluit op de vraag die er is. 

Aanmelden voor een rondleiding kan door telefonisch contact met ons op te nemen of door het invullen van het contactformulier.

De Opstap verwelkomt kinderen met een gemiddelde tot hoge intelligentie in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.
–  Wanneer er sprake is van acute suïcidaliteit of crisisgevoeligheid is het belangrijk dat er veiligheidsafspraken gemaakt kunnen worden en een SGGZ organisatie als hoofdbehandelaar betrokken is.
– Wanneer er binnen De Opstap sprake is van fysieke agressie richting mens en dier is dit een contra-indicatie. We behouden ons het recht om, om bovenstaande reden de begeleiding stop te zetten.
We nemen geen jongeren aan waarbij sprake is van middelenmisbruik.
– Om professionaliteit te kunnen waarborgen bieden wij geen begeleiding aan kinderen van familie /nauw verwanten en kennissen.

We bieden begeleiding aan die geïndiceerd wordt vanuit de jeugdwet.

Er zijn verschillende financieringsvormen mogelijk. De begeleiding kan worden vergoed vanuit Zorg In Natura of vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB).

  • Zorg In Natura: Er is een verwijzing nodig van een gecertificeerde organisatie, de huisarts of het Jeugd- en gezinsteam van uw gemeente.
  • Persoonsgebonden Budget: Een PGB aanvraag kan gedaan worden bij het Jeugd- en Gezinsteam van uw gemeente.
    Op de site van het CJG van uw gemeente kunt u online een aanmeldingsformulier invullen. Dit is de eerste stap in het aanvragen van een PGB.

Wij ondersteunen u graag bij een eventuele aanmelding, neem hiervoor contact met ons op.

Wanneer de financiering rond is wordt er een startgesprek ingepland. Hierin wordt verder ingegaan op de vraag, de doelen en de duur van het traject. Elk traject is anders en samen wordt er een begeleidingsplan gemaakt.

De begeleider voert, samen met kinderen, ouders/verzorgers en wanneer mogelijk verwijzer, halfjaarlijks een evaluatie uit over de zorg en het begeleidingsplan.

Aan het eind van elk begeleidingstraject ronden wij graag af met een eindevaluatie met de kinderen en/of ouders/verzorgers.  We willen graag leren van de ervaringen bij ons en vragen aan het kind en ouders/verzorgers om een ervarings- en tevredenheidonderzoek in te vullen. 

Kwaliteit en samenwerking

De Opstap is SKJ geregistreerd en werkt samen met verschillende organisaties en zzp’ers die SKJ geregistreerd zijn. De Opstap is HKZ gecertificeerd. 
De Opstap is aangesloten bij de beroepsvereniging voor professionals in sociale zorg. Ook dragen wij graag bij in multidisciplinaire overleggen.

De Opstap is aangesloten bij  klachtenportaalzorg.nl voor bemiddelen of het indienen van klachten waar gezamenlijk geen oplossing voor te vinden is.