Praktische zaken

Vergoeding

De individuele begeleiding kan worden betaald/vergoed vanuit een PGB (persoonsgebonden budget).

U kunt een PGB aanvraag doen bij het Jeugd- en Gezinsteam van uw gemeente. Op de site van het CJG van uw gemeente kunt u online een aanmeldingsformulier invullen . Dit is de eerste stap in het aanvragen van een PGB.

Voor de jeugd is De Opstap ook een gecontracteerde partij binnen Holland Rijnland. U heeft een verwijzing nodig van een gecertificeerde organisatie , de huisarts of het Jeugd- en gezinsteam van uw gemeente.

Voor de jongvolwassenen (18+) is de Opstap gecontracteerd vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt een aanmelding doen via de ISD Bollenstreek.

Wij ondersteunen u graag bij een eventuele verwijzing/aanmelding, neem hiervoor CONTACT met ons op.

Rechten /privacy

De Opstap is aangesloten bij het klachtenportaal zorg. https://klachtenportaalzorg.nl/ voor bemiddelen of het indienen van klachten waar gezamenlijk geen oplossing voor te vinden is.

Privacyverklaring

Wilt u meer informatie over de bescherming van uw gegevens? Lees hier de privacyverklaring.

Samenwerking extern

De Opstap is lid van de NVA (Nederlandse vereniging Autisme) en heeft een samenwerking met o.a Autisme Coach Bollenstreek. De Opstap is aangesloten bij de beroepsvereniging voor professionals in sociale zorg (BSPW).

De Opstap draagt graag bij in overleggen zoals bijvoorbeeld 1Gezin1plan, school/ kind-overleggen etc.