Praktische zaken

Voorafgaand aan het starten van een begeleidingstraject wordt er eerst een informatieve rondleiding ingepland. Tijdens deze rondleiding kunnen kinderen en/of ouders/verzorgers kennismaken met De Opstap, de collega’s en de dieren. We geven informatie over onze manier van werken, de mogelijke activiteiten en zullen we samen kijken of en welke begeleiding aansluit op de vraag die er is. Aanmelden voor een rondleiding kan door telefonisch contact met ons op te nemen of door het invullen van het contactformulier. 

De begeleiding kan worden betaald/vergoed vanuit de contractering binnen Holland Rijnland of vanuit een PGB (persoonsgebonden budget).

  • Contractering Holland Rijnland: Er is een verwijzing nodig van een gecertificeerde organisatie, de huisarts of het Jeugd- en gezinsteam van uw gemeente.
  • PGB Een PGB aanvraag kan gedaan worden bij het Jeugd- en Gezinsteam van uw gemeente.
    Op de site van het CJG van uw gemeente kunt u online een aanmeldingsformulier invullen . Dit is de eerste stap in het aanvragen van een PGB.

Wanneer de financiering rond is wordt er een startgesprek met kinderen en/of ouders/verzorgers en eventueel de verwijzer ingepland. Hierin wordt verder ingegaan op de vraag, de doelen en de duur van het traject. Elk traject is anders en samen wordt er een begeleidingsplan gemaakt.

De begeleider voert samen met kinderen en/of ouders/verzorgers en wanneer mogelijk verwijzer halfjaarlijks een evaluatie uit over de zorg en het begeleidingsplan en stelt het zo nodig in overleg met de cliënt en ouders/verzorgers bij.

Aan het eind van elk begeleidingstraject ronden wij graag af met een eindevaluatie met de kinderen en/of ouders/verzorgers. Hierbij kunnen ook belangrijke andere voor jou bij aanwezig zijn.

Vergoeding

De individuele begeleiding kan worden betaald/vergoed vanuit een PGB (persoonsgebonden budget).

U kunt een PGB aanvraag doen bij het Jeugd- en Gezinsteam van uw gemeente. Op de site van het CJG van uw gemeente kunt u online een aanmeldingsformulier invullen . Dit is de eerste stap in het aanvragen van een PGB.

Voor de jeugd is De Opstap ook een gecontracteerde partij binnen Holland Rijnland. U heeft een verwijzing nodig van een gecertificeerde organisatie , de huisarts of het Jeugd- en gezinsteam van uw gemeente.

Let op: PGB financiering is mogelijk, ook in 2023. De Opstap heeft geen plafondbudget bereikt. Bel voor meer informatie rechtstreeks met De Opstap.

Wij ondersteunen u graag bij een eventuele verwijzing/aanmelding, neem hiervoor contact met ons op.

 

Samenwerking en kwaliteit

De Opstap is SKJ geregistreerd en werkt samen met verschillende organisaties en zzp’ers die SKJ geregistreerd zijn. De Opstap heeft onlangs het HKZ certificaat behaald. 
De Opstap is aangesloten bij de beroepsvereniging voor professionals in sociale zorg. Ook dragen wij graag bij in multidisciplinaire overleggen.

De Opstap is aangesloten bij  klachtenportaalzorg.nl voor bemiddelen of het indienen van klachten waar gezamenlijk geen oplossing voor te vinden is.